Услуги

Какво можем да направим за вашия вятърен парк

24/7 Мониторинг

ДЕНОНОЩНО НАБЛЮДЕНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ

Задълбоченото наблюдение и анализ на всички основни системи и компоненти на вятърните генератори е най-успешния метод за ранно установяване на неизправности, което на свой ред позволява подходяща превантивна поддръжка, водеща до по-малко прекъсвания и по-ниски сервизни разходи.

Адвансд Уинд Сървисиз разработи своя собствена концепция за управление на вятърни генератори, състояща се от 24/7 мониторинг, оптимизация и проактивно управление, характеризиращо се реакция под два часа, анализ и рапортуване на всички ключови показатели за ефективността на всеки ватърен генератор, който управляваме.

Активното дистанционно управление позволява коригирането на над 70% от общия брой спирания, в рамките на първия час от престоя и значително допринася за средно 98,50% енергийна разполагаемост на вятърните генератори.

Денонощно наблюдение и управление
ИНСПЕКЦИЯ И РЕМОНТ НА РОТОРНИ КРИЛА

инспекция и ремонт

ИНСПЕКЦИЯ И РЕМОНТ НА РОТОРНИ КРИЛА

Роторните крила са постоянно подложени на негативните въздействия на околната среда. Ако не бъдат отстранени навреме, повредите от мълния, градушка, заледяване могат да доведат до сериозни повреди. 

Нашите техници са сертифицирани за работа на височина ,с дългогодишен опит в областта, добре оборудвани и способни да извършат пълен обем от планирана и непланирана поддръжка и ремонт на крилата и мълниезащитните системи.

визуални инспекции и изготвяне на доклади

Детайлна инспекция и технически доклади

Детайлна инспекция и технически доклади
ПЛАНИРАНА / ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА

техническа поддръжка на вятърни генератори

ПЛАНИРАНА / ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА

Адекватната и навременна превантивна поддръжка на всички системи и компоненти, във вятърния генератор, е най-успешният метод за осигуряване на инженерната цялост на оборудването, което води до по-краткотрайни престои и разходи за обслужване.

Нашите техници извършват годишна и шестмесечна планирана поддръжка, включително подмяна на всички подлежащи на износване части на вятърния генератор, съгласно спецификациите и изискванията на производителите.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

РЕМОНТИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, СМЯНА НА ГОЛЕМИ КОМПОНЕНТИ НА ВЯТЪРНИЯ ГЕНЕРАТОР

В рамките на нашето сервизно портфолио ние осигуряваме ефективно присъствие на нашите сервизни екипи във вятърния парк, управление на резервни части и пълния обхват от планирани и непланирани дейности, включително:

Сервиз, ремонт и подмяна

Нашите услуги

През погледа на карикатуриста

Карикатурите са създадени благодарение на творческия ум на нашия талантлив колега Йордан Георгиев

Карикатурите са създадени благодарение на творческия ум на нашия талантлив колега Йордан Георгиев