Кариери

Присъединете се към нашия екип и продължете кариерното си развитие

Отворени работни позиции

Техник електрически централи и мрежи

Техникът на вятърни генератори извършва ремонтни дейности, установява и отстранява неизправности и аварии, извършва планирани профилактики на вятърни генератори.